Elsö magyar közadathasznosítási programozási verseny

Elsö magyar közadathasznosítási programozási verseny, 2016. április 14-16.

Információ:
Samodai Zsófia
Facebook

DataBoom.Hackathon
Databoom Hackathon plakát

Részletek hamarosan!

Kategória: Egyesületi hírek, Politikai informatika | Címke: , , | Elsö magyar közadathasznosítási programozási verseny bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Videófelvétel a Data Boom/Adatrobbanás konferenciáról

Az Infotér Egyesület jóvoltából megtekinthető a konferenciáról készült összefoglaló.

Kategória: Egyesületi hírek | Videófelvétel a Data Boom/Adatrobbanás konferenciáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Észrevételek a „Digitális forradalom jön az egészségügyben” című riporthoz

2016. január 4-én a Kossuth Rádióban műsor hangzott el az egészségügyben küszöbön álló jelentős változásokról, „Digitális forradalom jön az egészségügyben” címmel. Mint ismeretes számos központi digitális egészségügyi projekt napjainkban éri el azt az érettségi szintet, hogy összekapcsolódva a hagyományos egészségügy átalakulását eredményezhetik. A műsorban, már műfaji sajátosságok miatt is, csak néhány aspektusról esett szó. Ezért, és a téma fontossága miatt is, érezzük szükségét annak, hogy közreadjuk Dr. Simon Pál kritikai észrevételeit, amelyek további szempontokkal egészítik ki az elhangzottakat. [Szerkesztő]

Észrevételek a „Digitális forradalom jön az egészségügyben” című riporthoz
Bevezetésként célszerű megemlíteni, hogy a forrásként megjelölt rádióriport dátuma 2016. január 4., és a mondanivaló nem igazán a legautentikusabb. Feltehetően ezzel magyarázhatóak az első bekezdés enyhén szólva „nagyvonalú” megállapításai, amelyeknek lényege az, hogy az egészségügy minden szereplője – a pácienstől az orvoson át az aktuális és illetékes legfelsőbb szintű egészségpolitikussal bezárólag – minden egészségügyi információhoz bármikor, bárhol hozzáférhet. Ez, így ahogy van, valótlanság volt akkor is és ma is az.

Előzmények: Az egészségügyi kormányzat meghirdette az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) programját és elindította a megvalósítást célzó és előkészítő projekteket[1]. Ezek bemutatásai – az EU előírásai szerint – az előző év őszén történtek meg, illetve a PULZUS projektet 2015. október 28-án adták át „hivatalosan”. Az idézőjel azért indokolt, mert a projekt és a program nincs még kész, a befejezést 2017 végére tervezik. Ezeken a rendezvényeken az ismertetésen kívül más programpont nem volt, sem hozzászólni, sem kérdezni nem lehetett, pedig lett volna miről vitatkozni.

Amiről Újvári Attila orvos kolléga beszélt, arra valóban szükség volna, sőt még az elmondottaknál összetettebb szolgáltatásokat is biztosítani kellene. A “személyre szabott gyógyítás” (p ersonalized health) a korszerűmedicina alapelve és ehhez térben és időben a folyamatokat követő olyan információrendszerről van – lenne – szó, amelynek az orvos-beteg találkozások színhelyén, az ún. „orvosi munkahelyen” kell működnie. A két informatikus szakember (Szabó Bálint és Faller Richárd) maga is elismerte, hogy az egészségügyi informatika hazai színvonala messze áll ettől a céltól, de szerintük az EESZT program meg fogja oldani ezeket a gondokat. Ez volt a véleménye Magyar Gábornak (ÁEEK) és Klotz Tamásnak (SAP) is, a PULZUS projekt fejlesztőinek, jóllehet az utóbbi egy másik informatikai rendezvényen[2] kifejtette a modern informatika alkalmazási elveit, amelyek nem passzolnak az EESZT rendezőelveihez.

Konkrétan: a digitalis forradalomra szükség van a medicinában, mert a korszerű orvoslás szerves és nélkülözhetetlen része az informatika, az e-health, azonban ez a program ezt nem fogja megoldani. A gyógyítás és megelőzés alapvető tevékenységeinek (az orvoshoz fordulás okának tisztázása – a kórisme hipotézisének felállítása – a diagnosztikai vizsgálatok elvégzése – a diagnosis megerősítése vagy elvetése – a terápia kiválasztása és elindítása, az ellátási folyamat kimenetelének meghatározása – a minőségbiztosítás ellenőrzése) és értékhordozó információinak valamint az egész folyamatnak a helyszíne az ún. “orvosi munkahely” (orvosi munkahelyek hálózata). Ez az elem pedig nem szerepel az EESZT rendszerében, információi nem képezik az adattárházak forrásait. A PULZUS projekt egyik bemutató prezentációjának az alábbi, általam módosított diaképe szemlélteti ezt a hiányosságot:
[Lásd a diaképet.]

Megkockáztatható, hogy ez a konstrukció talán nem is véletlen, mert az orvos-beteg találkozások tevékenységeinek, információinak elemzése, értékelése más szempontok szerint rajzolná fel az ellátás valós szükségleteit, a materiális és immateriális feltételrendszereket, magát az ellátást, és a fenntartó és a szereplők érdekviszonyait.
A riportban csak néhány szó erejéig foglalkoztak egy nagyon fontos témával – és a projektismertetők, bemutatók sem nyújtottak ennél lényegesen többet –, a páciensek, a betegek adatai, illetve személyiségi jogai védelmének problémakörével, amely enyhén szólva megoldatlan magában az EESZT rendszerben és a forrásaiban is. Külön oldalakat igényelne ennek a részletes taglalása, de a gondok érzékelésére ajánlok egy honlapot, illetve annak egy cikkét: Dr. Alexin Zoltán: „A kapcsolati kóddal tárolt személyes adatokról is kérhető másolat”. Érdemes az idézett honlapot – „Tisztességes Adatkezelés” – tüzetesebben is tanulmányozni.

A riportban az hangzik el, hogy még egy ilyen rendszer mint az EESZT a világon nem létezik. Ebben van valami igazság, mert ennél célravezetőbb és korszerűbb rendszereket készítenek és működtetnek a világ igen sok helyén. Ajánlom szíves megtekintésre ezt az ismertető videoklipet, amely arról szól, hogy merre tart a jövő – és sok helyen a jelen – modern medicinája.
Ajánlom továbbá nézegetni például ezt a honlapot is. Ez utóbbi 2005 óta üzemel, vagyis azóta, amióta elkezdték Kanadában az egészségügyi informatikai stratégia megvalósítását. Rendszeresen, mindenkit, több szinten tájékoztat a program állásáról, a várható fejlődésről. Talán egyszer nálunk is lesz egy ilyen honlap, ha tisztaság lesz a fejekben.
——————–
[1]Ezek a következők:
* a TÁMOP-6.2.7-13/1 projekt keretében a TIOP–2.3.1. e-Egészségügyi intézményközi adatáramlást biztosító rendszerek ,
* a TÁMOP-6.2.7-13/1 projekt keretében aTIOP–2.3.2. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) ágazati portál ,
* a TÁMOP-6.2.3/12/1-2012-0001 számú „Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés”, felhasználói nevén „PULZUS Egészségügyi Adattárház”
További részletek megtalálhatók az ÁEEK honlapján.
[2] Klotz Tamás: „Egészségügyi trendek az IT szemszögéből”, 2. MAGYAR JÖVŐ INTERNET KONFERENCIA PROGRAMJA MJIK 2015 – SMART CITY A CÉLKERESZTBEN. BME, 2015. november 11. ”

Forrás:
Dr. Simon Pál, kandidátus, orvos informatikus; 2016. január 22.

Kategória: Egészségügy | Címke: , , | Észrevételek a „Digitális forradalom jön az egészségügyben” című riporthoz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyesületi közgyűlés – 2015. június 4.

Időpont: 2015. június 4., 17.00 órás kezdettel

Hely: a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület klubhelyisége (1054 Budapest, Zoltán u. 8., félemelet 1.).

1. napirend: 2014. évi beszámoló és statisztikai jelentés

2. napirend: Az Alapszabály felülvizsgálata

3. napirend: 2015. évi szakmai terv áttekintése, elfogadása 4. napirend: 2015. évi költségvetés

6. napirend: Egyebek”

Kategória: Egyesületi hírek | Egyesületi közgyűlés – 2015. június 4. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Új kiadványunk: A „hiteles helyektől” az elektronikus közigazgatásig

A 10 éves Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület új kötete a hazai közigazgatás fejlődésének történetét a kormányzati számítástechnika kialakulásán keresztül mutatja be. A „hiteles helyektől” az elektronikus közigazgatásig c. könyv e folyamat kezdeti lépéseit mutatja be a rendszerváltás körüli időszakáig. Úgy gondoljuk, a kiadvány hézagpótló, hiszen a közigazgatás-tudománynak része lehet a közigazgatás informatizálásának elemzése is, így reméljük, a mű további kutatások sorát indítja el a magyar közigazgatás információ-kezelésének történetén belül.

A közigazgatás elektronizálása több évtizedes múltra tekint vissza. Annak érdekében, hogy megértsük napjaink e-közigazgatási fejlődésének irányait, változásait, kényszereit, ahhoz meg kell ismernünk a múltbéli történéseket és azokat a szereplőket, amelyek és akik lerakták e folyamat alapjait.

A kötet súlypontja a hazai közigazgatás számítógépesítésének jellegadó évtizedeire, a „puha szocializmus” hatvanas és hetvenes éveire esik, de helyet kapott benne a rendszerváltást követő államigazgatási környezet és napjaink fejlődését meghatározó Európai Unió kontextusa is.

A kötet igyekszik a lehető legnagyobb történeti ívet megrajzolni, így nem tekinthető monográfiának, nem lép fel a teljesség igényével. Szerkesztői egy-egy fontos fejlődési mozzanat krónikájának összeállítását, egy-egy nevezetes intézmény bemutatását tűzték ki célul, néhol egyenesen az úttörő rendszerezés, illetve forrás-feltárás igényével.

A rendszerváltást követően nem történt meg az egykori ágazati számítóközpontok irat- és adatállományának levéltári megőrzése, így az 1960-1990 évek történései jórészt csak a szereplők, szakemberek emlékezetében, jó esetben otthoni iratgyűjteményeiben maradtak fent. Az egykori szereplők életkorát figyelembe véve, e kutatómunkát, értékmentést minél előbb el kellett végezni.
A könyv három, jellegében, feladataiban egymástól eltérő közigazgatási adatkezelési, és így informatizálási fázist, korszakot tekint át:

 • Az elektronizálás előtti (és az elektronikus számítógépek megjelenése előtti) közigazgatás, illetve közigazgatási nyilvántartások története: a magyar államiság kezdeteitől körülbelül az 1960-as évek elejéig
 • A magyar államigazgatás elektronikus informatikai intézményrendszerének kialakulása, különös tekintettel a digitalizált államigazgatási adatok feldolgozására: az államigazgatási ügyvitel a 1960-as évektől 1990-ig
 • Az elektronikus kormányzat, illetve annak tervezési fejlődésének áttekintése az 1990 utáni néhány évig, azaz az e-közigazgatás alapjainak lerakásáig

Köztudott, hogy Sztálin a számítástechnikát röviden és tömören „kapitalista áltudománynak” minősítette, azaz tilos volt az ezzel való foglalkozás. Ennek az lett a következménye, hogy a szovjet hadiipar tetemes hátrányba került az amerikaival szemben a miniatürizálás és az intelligens irányítástechnológia terén is. További következmény, hogy az ’50-es évtized elején hazánkban is tervszerűen „begyűjtötték” a számítógépek iránt érdeklődő, politikailag azonban megbízhatatlan szakembereket, de – a helyzet visszásságára jellemző módon – a börtönben külön „munkaterápiás” csoportot alakítottak ki belőlük. Nem véletlen, hogy 1953-ban éppen innen indult Edelényi László, Hatvany József és Tarján Rezső kezdeményezése: levélben fordultak az MTA illetékes osztályához, javasolva egy számítógép-fejlesztési program megindítását, és megadva a legígéretesebbnek látszó alkalmazási területek listáját.

Az elektronikai technológia jelentősen lemaradt a fejlett nyugati világtól mind hazákban, mind a többi szocialista országban, és a hazai szakemberek szaktudása hiába érte el a nemzetközi szintet, hazai érvényesülésüket behatárolta a korszerű eszközök hiánya. Az elzártság belső kreativitást, olyan intézmények, csoportok, megoldások létrejöttét kényszerítette ki, amelyek alapján azt kell mondjuk, hogy a hazai számítástechnika, az azt befogadó intézményrendszer fejlődése – az erősen korlátos források, eszközök mellett is – inkább reflektív, normateremtő volt, mintsem követő.

Ma már jól tudjuk, hogy a szocialista és a kapitalista világrendszerek versenye főleg a technológiák, műszaki újítások, innovációk versenye volt. Érzékelte ezt néhány gondolkodó a szocialista táboron belül is. Így például Magyarországon 1960-ban tört meg a jég, amikor Norbert Wiener nemzetközi hírű kibernetikus Budapestre látogathatott, és az Akadémián előadást tartott. Az évtized folyamán több első generációs számítógép érkezett, érkezhetett az országba, és a lehetőségek fokozatosan felébresztették az alkalmazói igényeket is. A helyzet az évtized végén változott meg lényegesen, amikor egy híressé vált levél hatására – amely Alekszej Koszigintól, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökétől érkezett a magyar kormányhoz – a számítástechnika zöld utat és jelentős állami támogatásokat kapott. A levél megállapította, hogy a szocialista országok számítástechnikai eredményei – alapvetően az embargó-korlátozások következtében – jelentősen elmaradnak a kapitalista országokéitól, és ez a körülmény hátrányosan befolyásolja mind gazdasági, mind katonai potenciáljukat. Mivel a lemaradást az egyes országok a saját erejükből nem tudják behozni, Koszigin levele KGST-szintű összefogást sürgetett, célként jelölve meg egységes számítógépcsalád (oroszul: rjad) létrehozását. Ezt követően rohamosan beindultak a fejlesztési programok, és látványos eredmények is születtek. Azt mondhatjuk, hogy a ’80-as évtized végére a „puha” termékek – elsősorban alkalmazási programok – tekintetében lényegében felzárkóztunk a nyugati világhoz, sőt, a magyar programozókat a nemzetközi élvonalban jegyezték. Ugyanakkor behozhatatlanul lemaradtunk a „kemény” eszközök fejlesztésében és még inkább ezeknek a gyártásában.

A kiadvány egyik „érdeme”, hogy a Koszigin levél ebben a kiadványban kap először nyilvánosságot.

A két világrendszer közötti verseny eldőlt, de a közigazgatás elektronizációjának fejlődése, története nem ért véget, így a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület a munkát folytatva a rendszerváltás utáni évek, korszakok hasonló feldolgozását végzi.

A kötet könyvészeti adatai:
Cím: A „hiteles helyektől” az elektronikus közigazgatásig : Mérföldkövek a hazai közigazgatás automatizálásának és a kormányzati számítástechnika kialakulásának történetében
Szerzők: Álló Géza, Csákó Mihály, Futó Iván, Gáspár Mátyás, Gerencsér Balázs, Juhász Albin, Kleinheincz Gábor, Molnár Szilárd, Nyíry Géza, Papp Zoltán, Sántha György, Sikolya Zsolt, Simon Pál, Süveges Dezsőné, Varga Lajos, Wetzel Tamás
Sorozat: (Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról 1.)
ISBN: 978-963-306-309-5
ISSN: 2415-9255
Letöltés: pdf, 4 MB
A kötet nyomtatott változata megrendelhető (korlátozott példányban) az Egyesületnél.

A kiadvány a Creative Commons Nevezze meg! – Ne adja el! – Ne változtassa! 2.5 Hungary licenc szerint az alábbiak betartásával felhasználható, terjeszthető magán-, non-profit, oktatási és ismeretterjesztési célra:

 • Meg kell jelölni a kutatás és a kiadvány készítőjét: „Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület” és a kiadvány címét: „A „hiteles helyektől” az elektronikus közigazgatásig (2014)”
 • Tilos a változtatás: idézett szöveget, vagy szövegrészletet csak eredeti formájában lehet közzétenni.
 • A közzétevő ugyanakkor a szövegrészletekhez hozzáteheti saját írását.
 • Tilos az értékesítés.

További információ elérhető az egyesületről és a kiadványról:
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület: A civil szervezet 2005 óta működik, tagjai informatikusok, közgazdászok, szociológusok és jogászok, az üzleti szféra és a közigazgatás sikeres menedzserei, illetőleg elismert szakértői, többségük oktatási, kutatási gyakorlattal.

Webcímünk:
www.magyary.hu

Érdeklődés:
Molnár Szilárd, 06-20-917-4362

Kategória: Egyesületi hírek, Közigazgatási informatika, Szakirodalom | 1 hozzászólás

Magyary Napok 2014 – Tata-Budapest

2014. június 10. (kedd)
10:00–11:30 Koszorúzás Tatán, Magyary Zoltán emlékhelyein
(Magyary Zoltán szülőháza, Tatai Járási Hivatal, Magyary Zoltán-szobor, Környei úti köztemető)

2014. június 11. (szerda)
„A közigazgatás korszerűsítésének helyi és megyei tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében” c. konferencia
Helyszín: Menner Bernát Zeneiskola (2890 Tata, Fazekas utca 47.)
Levezető elnök: Keresztesi József elnök, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

8:30-9:00 Regisztráció
9:00–9:05 Megnyitó: Keresztesi József elnök, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
9:05–9:10 Köszöntő: Michl József polgármester, Tata
9:10–9:15 A résztvevőket üdvözli: Bencsik János országgyűlési képviselő
9:55–10:15 Bevezető előadás: Dr. Csonka Ernő elnök, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
9:35–9:55 Dr. Vida Dóra főigazgató, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Előadásának címe: Komárom-Esztergom megye közigazgatásának átszervezése a Magyary Program
szellemében, a járási szervezetek kialakítása és bevezetése
9:55–10:15 Dr. J. Nagy Éva hivatalvezető, Tatai Járási Hivatal
Előadásának címe: A Tatai Járási Hivatal munkájának szakmai tanulságai és példaértékű gyakorlata
10:15–10:35 Dr. Lendvai Balázs hivatalvezető, Tatabányai Járási Hivatal
Előadásának címe: A Tatabányai Járási Hivatal szervezési és szakmai tapasztalatai egy év után
10:35–10:55 Brecsok Anna – Kiss Viktória hallgatók, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Magyary Zoltán Szakkollégium Előadásuk címe: A közigazgatás helyi szintjei Magyarországon és Lengyelországban
10:55–11:15 Szünet
11:15–11:35 Dr. Rácz Vanda főosztályvezető, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Előadásának címe: A kormányablakok bevezetése és fontosabb működési gyakorlata Komárom-Esztergom megyében
11:35–11:55 Horváth-Szeder Gábor hivatalvezető, Esztergomi Járási Hivatal
Előadásának címe: A kormányablakok működési gyakorlata és szakmai tapasztalatai az Esztergomi Járási Hivatal területén
11:55 Zárszó: Dr. Vida Dóra főigazgató, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött (polgarmester@tata.hu). A férőhelyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk biztosítani! A jelentkezés elfogadásáról visszaigazoló üzenetet küldünk.

2014. június 12. (csütörtök)
Az önkormányzati és a területi államigazgatási rendszer átalakulása című konferencia
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Levezető elnök: Dr. György István dékánhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

10:10–10:20 Regisztráció
10:00–10:10 Köszöntő: Prof. Dr. Patyi András rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
10:10–10:20 Köszöntő: Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő
10:20–10:40 Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem; kutatóprofesszor, MTA KRTK Előadásának címe: Útfüggőség és területi reformok Magyarországon
10:40–11:00 Prof. Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Előadásának címe: A decentralizált és a dekoncentrált igazgatásunk viszonya
11:00–11:20 Dr. Jávor András elnök, Magyar Kormánytisztviselői Kar
Előadásának címe: Tudatosuló etikai követelmények alakítják az új közigazgatást
11:20–11:40 Kávészünet
11:40–12:00 Dr. Virág Rudolf területi államigazgatás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos
Előadásának címe: A területi államigazgatás integrációja
12:00–12:20 Dr. Barta Attila egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem
Előadásának címe: Panoráma a magyar területi államigazgatás fejlődését meghatározó koncepciókról
12:20–12:40 Dr. Feik Csaba jegyző, Ercsi Város; címzetes egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Előadásának címe: Változások az önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásában
12:40–13:00 Dr. Galambos Ildikó mb. hivatalvezető, Nyíregyházi Járási Hivatal
Előadásának címe: A Nyíregyházi Járási Hivatal a modern kori járássá válás útján
13:00–14:00 Büféebéd

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött (jugovits.karoly@uni-nke.hu). A férőhelyek korlátozott száma miatt a jelent- kezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk biztosítani! A jelentkezés elfogadásáról visszaigazoló üzenetet küldünk.

A rendezvény a 2.2.21-2013-2013-0001 azonosító számú „Tudásalapú közszolgálati előmenetel támogatása” EU-finanszírozású projekt keretében valósul meg. A rendezvény során, tekintettel annak EU-finanszírozására, kép- és hangfelvétel készül. Amennyiben nem járul hozzá, hogy az Önről készült felvételek a projekt dokumentációjához felhasználásra kerüljenek, kérjük, ezt a benedek.mariann@vtki.uni-nke.hu címen jelezze!”

Forrás:
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

Kategória: Közigazgatás: magyar | Címke: , , , , , , , | Magyary Napok 2014 – Tata-Budapest bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Egyesületi közgyűlés

2013. május 23-án volt a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület közgyűlése.

A napirendi pontok között szerepelt a 2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, amelyet az egyesület megjelent tagsága elfogadott.

A Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012. évről (pdf)

Kategória: Egyesületi hírek | Egyesületi közgyűlés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ICT technológiára épülő élet-hosszan történő tanulás a közszférában

2013. május 23-án Gergely Tamás (a tudományok doktora, az Alkalmazott Logikai Laboratórium vezetője) volt a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület vendége. Előadásának és az ezt követő beszélgetésnek témája az új infokommunikációs technológiákra épülő oktatási, illetve tanulási megoldások szerepe volt a közigazgatási munkára való felkészítésben és az élet-hosszan át tartó képzésben. Az alapvető cél: a diákok, illetve a közigazgatásban dolgozó munkavállalók megismertetése az új információkkal, az új készségek és kompetenciák elsajátíttatása és beépítése az egyes személyek kognitív tárházába.

Érintett területek:

 • A közigazgatás jövőjével kapcsolatos nemzetközi trendek (pl. New Public Management, a COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future) projekt, MINDSPACE (Messenger, Incentives, Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitment and Ego) magatartásbefolyásolási koncepció).
 • A trendek alapján elvárható új készségek: pl. kritikai, kreatív, és etikus érvelési és gondolkodási készségek, interperszonális, csoportközi, illetve csoporton belüli szervezési és kommunikációs készségek mind valós, mind virtuális környezetben stb.
 • A racionális és az irracionális a közigazgatási döntési és feladat-megoldási folyamatokban, az önértékelési készség szerepe az érzelmi hatások minimalizálásában.
 • A motiváció és egyéni attitűdök fejlődési iránya és hatásuk a közigazgatási munkára.
 • A javasolt új infokommunikációs technológiákra épülő oktatási, illetve tanulási megoldás ismertetése. Ez a megoldás a tanulást alapvetően aktív folyamatként kezeli, amelyben a tanuló meglévő és kognitív (megismerő) rendszerekbe rendezett ismeretei segítségével értelmezi az új információt; a tudást nemcsak egyszerűen befogadja, hanem létrehozza, megkonstruálja építve a korábban megszerzett ismeretekre. Ennek a folyamatnak a keretein belül kerülnek kialakításra többek között az új érvelési és gondolkodási készségek és a kritikai információkezelési írástudásnak az alapjai.

ICT technológiára épülő élet-hosszan történő tanulás a közszférában (pdf)

Kategória: Egyesületi hírek, Tudomány | Címke: , , , , , | ICT technológiára épülő élet-hosszan történő tanulás a közszférában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Beszélgetés a portugál e-közigazgatásról

2013. április 22-én António Felizardo a Hungaro DigiTel Kft. vezérigazgatója tartott nagyon sikeres előadást „Tapasztalatok Portugália közigazgatási szolgáltatásainak fejlesztéséből” címmel.

Az előadáshoz tartozó fájlok letölthetőek:
ATM hálózatok bevonása a közigazgatás fejlesztésébe (pdf, 500 Kb)
e-közigazgatás használatának terjesztése – Portugália eredményeinek tükrében (pdf, 9 Mb)

Az előadást követő beszélgetésben felmerült kérdésekre adott válaszok közül érdemes kiemelni az alábbiakat:

 • A portugáliai Interoperabilitási platform nemcsak egy szabálygyűjtemény (mint ahogy néhány európai országban történt), hanem egy technikai SOA alapú platform is. Ez tudomásom szerint egy nagyon sikeres projektnek számított európai szinten.
 • Ezt a Közigazgatási Modernizációs Ügynökségben (AMA)valósították meg, az egységes (de nem kötelező) fizetési platformhoz hasonlóan.
 • Az előzőekhez hasonló átfogó platformokat a központi irányítást végző AMA-ban valósították meg, de az egyes területekben a megvalósítandó projekteket jóváhagyásra be kell küldeniük.
Kategória: Egyesületi hírek | Címke: , , , , , , | Beszélgetés a portugál e-közigazgatásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

I. Magyary Zoltán Országos Emlékkonferencia

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és a Magyary Zoltán Szakkollégium 2013. június 11-én rendezi meg – a közigazgatás-tudomány iskolateremtő tudósának munkássága előtt tisztelegve – Emlékkonferenciáját, amelynek idén a tatai Golf Hotel ad helyszínt. A jelen konferenciát megelőző két emlékkonferencia 2010-ben és 2011-ben került megrendezésre olyan előadók részvételével, mint dr. Máthé Gábor egyetemi tanár, az NKE professzora; dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke; dr. Stumpf István alkotmánybíró, a Magyar Alkotmánybíróság tagja; Fodor Lajos közigazgatási államtitkár, Honvédelmi Minisztérium.

A jelen, immár országos keretek között megrendezésre kerülő konferencián előadást tart többek közt Dr. Navracsics Tibor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium minisztere; Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora; Dr. Csonka Ernő, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnöke. A konferencia előadásokat követően a szakmai pódiumbeszélgetések résztvevői között megtalálhatók a közigazgatás-tudomány elméleti és gyakorlati képviselői, többek közt Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese; Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem dékánja; Dr. Hazafi Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője.

A konferencia célja, hogy a résztvevők a közigazgatás-tudomány elméleti és gyakorlatai szereplői, az állami szféra vezető tisztséget betöltő szakemberei, a hazai közigazgatás fejlesztésében és működtetésében kiemelt szerepet betöltő szervezetek vezetői és különböző szakmai szervezetek vezető beosztású tisztségviselői által, ünnepélyes körülmények között felidézzék a hazai közigazgatás-tudomány egyik legnagyobb személyiségének emlékét, valamint hogy lehetőséget teremtsenek a közigazgatást érintő szakmai aktualitások megvitatására.

A konferencia szervezői, a közigazgatási szakemberképzésnek otthont adó Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyary Zoltán örökségét ápoló tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, valamint a szellemi és közösségi műhelyként funkcionáló, széles látókörű közigazgatási értelmiség képzésére hivatott Magyary Zoltán Szakkollégium mellett jelen konferencia megvalósításában szakmai együttműködő partnerként és támogatóként részt vesz a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is.

I. Magyary Zoltán Országos Emlékkonferencia
Helyszín: Golf Hotel, Tata, Konferenciaterem
Időpont: 2013. június 11.

08.30– 09.00 Helyi koszorúzás
Helyszín: Magyary-szobor, Tata, Öreg-tó
Résztvevők: Tata Város Önkormányzata, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Magyary Zoltán Szakkollégium

09.00–10.00 Regisztráció

10.00–12.00 Konferencia-előadások
Levezető elnök: Keresztesi József, elnök, Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
Köszöntő: Michl József, polgármester, Tata
Előadók:
Dr. Navracsics Tibor, miniszter, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Prof. Dr. Patyi András, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Prof. Dr. Mezey Barna, rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Czunyiné dr. Bertalan Judit, kormánymegbízott, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

12.00–13.00 Ebéd

13.00–13.30 Szekciónyitó előadás
Előadó: Prof. Em. Dr. Máthé Gábor, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Levezető elnök: Prof. Em. Dr. Máthé Gábor, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

13.30–13.45 Vitaindító előadás
Előadó: Dr. Biró Marcell, közigazgatási államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

13.45–14.45 Szakmai pódiumbeszélgetés
Téma: Tisztviselői életpálya
Résztvevők: Dr. Biró Marcell, közigazgatási államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Dr. Kis Norbert, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. habil. Fábián Adrián, tanszékvezető egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem
Prof. Dr. Torma András, dékán, Miskolci Egyetem
Moderátor: Dr. Hazafi Zoltán, főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

14.45–15.15 Kávészünet

15.15–15.30 Vitaindító előadás
Előadó: Dr. Csonka Ernő, elnök, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

15.30–16.30 Szakmai pódiumbeszélgetés
Téma: Új feladatrendszer, új területi közigazgatás
Résztvevők: Dr. Csonka Ernő, elnök, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Dr. Pesti Imre, kormánymegbízott, Budapest Főváros Kormányhivatala
Dr. Balás István, főigazgató, Heves Megyei Kormányhivatal
Dr. Gyurita Rita, főigazgató, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Dr. Józsa Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
Moderátor: Dr. Cserny Ákos, dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

16.30–18.00 Bórkóstoló

Visszajelzés: magyary125@uni-nke.hu

Forrás:
I. Magyary Zoltán Országos Emlékkonferencia; Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kategória: Közigazgatás: magyar | Címke: , , , , , | I. Magyary Zoltán Országos Emlékkonferencia bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva