Egyesületi közgyűlés 2013. május 23-án

Meghívó Közgyűlésre

2013. május 23-ára, csütörtök 16.30 órás kezdettel egyesületi közgyűlést hívok össze a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület klubhelyiségében (1056 Budapest, Belgrád rkp. 27. I/7.). Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2013. május 23-án 17.30 óra.

1. napirend: szakmai program
Infokommunikációs technológiára épülő tanulás a közigazgatásban. Gergely Tamás (a tudományok doktora, az Alkalmazott Logikai Laboratórium vezetője) előadása és beszélgetés az új infokommunikációs technológiákra épülő oktatási, illetve tanulási megoldásokról a közigazgatási munkára való felkészítésben és az élet-hosszan át tartó képzésben. Az alapvető cél: a diákok, illetve a közigazgatásban dolgozó munkavállalók megismertetése az új információkkal, az új készségek és kompetenciák elsajátíttatása és beépítése az egyes személyek kognitív tárházába.

Érintett területek:

  • A közigazgatás jövőjével kapcsolatos nemzetközi trendek (pl. New Public Management, a COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future) projekt, MINDSPACE (Messenger, Incentives, Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitment and Ego) magatartásbefolyásolási koncepció).
  • A trendek alapján elvárható új készségek: pl. kritikai, kreatív, és etikus érvelési és gondolkodási készségek, interperszonális, csoportközi, illetve csoporton belüli szervezési és kommunikációs készségek mind valós, mind virtuális környezetben stb.
  • A racionális és az irracionális a közigazgatási döntési és feladat-megoldási folyamatokban, az önértékelési készség szerepe az érzelmi hatások minimalizálásában.
  • A motiváció és egyéni attitűdök fejlődési iránya és hatásuk a közigazgatási munkára.
  • A javasolt új infokommunikációs technológiákra épülő oktatási, illetve tanulási megoldás ismertetése. Ez a megoldás a tanulást alapvetően aktív folyamatként kezeli, amelyben a tanuló meglévő és kognitív (megismerő) rendszerekbe rendezett ismeretei segítségével értelmezi az új információt; a tudást nemcsak egyszerűen befogadja, hanem létrehozza, megkonstruálja építve a korábban megszerzett ismeretekre. Ennek a folyamatnak a keretein belül kerülnek kialakításra többek között az új érvelési és gondolkodási készségek és a kritikai információkezelési írástudásnak az alapjai.

2. napirend:
2012. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés

3. napirend:
2013. évi szakmai munkaterv

4. napirend:
2013. évi költségvetés

5. napirend:
egyebek

Budapest, 2013. április 30.

Molnár Szilárd elnök
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület

Kategória: Egyesületi hírek | A közvetlen link.